Zicht op Eindhoven

Stichting Cultuurfonds L.G.A. Houben

#

Bevordering van het geschiedenisonderwijs op middelbare scholen

De "Stichting Cultuurfonds L.G.A. Houben" is ontstaan na de opheffing van de Heemkundige Studiekring Kempenland in Eindhoven. De Studiekring werd in november 2014 opgeheven, na een bestaan van 70 jaar. De opheffing was het gevolg van een steeds terug lopend aantal leden. Organisatorisch en financieel was continuering van de vereniging niet vol te houden.
Als bestuur van de Studiekring hebben we daarna ons gebogen over de vervolgstappen. Die waren vooral financieel gericht. Het aanwezige banksaldo zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgekeerd aan de leden van het laatste uur. Het positieve saldo zou ook eventueel kunnen worden overgemaakt naar een nader te bepalen goed doel.
Uiteindelijk is besloten om een stichting op te richten, die het overgebleven banksaldo zal beheren.

Tijdens de oprichting werd vastgelegd, dat de Stichting Cultuurfonds L.G.A. Houben de belangstelling voor de (cultuur)geschiedenis van Eindhoven en directe omgeving wil bevorderen. Een van de manieren waarop zij dit tracht te bereiken is het belonen van (cultuur-)historisch onderzoek door scholieren in het voortgezet onderwijs. Zij maken alleen of groepsgewijs in het afsluitende jaar werkstukken binnen hun Profiel (havo, vwo) of Sector (vmbo). Op basis van een oordeel van een jury zal het meest waardevolle Profielwerkstuk / Sectorwerkstuk Geschiedenis worden gekozen. De student zal hiervoor door de het Cultuurfonds L.G.A. Houben worden beloond en het behandelde onderwerp zal passende aandacht krijgen. De prijs bestaat uit een bescheiden geldbedrag voor de winnende werkstukken en een oorkonde voor de samensteller(s).

Voor wie

In aanmerking komen leerlingen van de scholen voor voortgezet onderwijs in Eindhoven en directe omgeving. Leerlingen van scholen van buiten de regio Eindhoven mogen ook inzenden, mits het onderwerp van hun Profiel- of Sectorwerkstuk valt binnen de hierna genoemde grenzen. Inzending staat open voor de volgende vormen van voortgezet onderwijs :vmbo, havo en vwo. Zowel voor het Profielwerkstuk (havo, vwo) als voor het Sectorwerkstuk (vmbo) is een prijs beschikbaar.

Onderwerp

Het onderwerp moet betrekking hebben op de geschiedenis of cultuurgeschiedenis van Eindhoven en de directe omgeving.

Eisen voor inzending

Aan een Profielwerkstuk worden de normale eisen van de middelbare school gesteld qua onderzoek, experimenteren, analyseren, beschrijven en presenteren. Inzendingen moeten door de begeleidende docent of schoolleider van een verklaring voorzien zijn, waaruit dit blijkt. Werkstukken die hieraan niet voldoen, worden door de jury teruggestuurd zonder beoordeling.

Inzenddatum

Inzendingen moeten op het adres van de Stichting Cultuurfonds L.G.A. Houben ontvangen zijn uiterlijk op 15 april van een jaar.
Adres: Loon 7, 5581 VH Waalre.

Jury

De jury is samengesteld uit een kern van 2 tot 3 professionele (cultuur)historici, naar behoefte aangevuld met gespecialiseerde onderzoekers.

Uitslag

De uitspraak van de jury is bindend, hierover kan niet gecorrespondeerd worden. De uitslag wordt op een passende plaats en wijze bekend gemaakt, indien mogelijk gerelateerd aan het winnende onderwerp, tegelijk met de uitreiking van de prijs.

De organisatie zal hierover contact opnemen met de nieuwsmedia om de aandacht voor het onderwerp en de winnaars te vergroten.

Wie is L.G.A. Houben?

Ludovicus Godefridus Alouisius Houben werd geboren in Eindhoven op 21 juli 1852. Gedurende zijn studie bij de Jezuïeten in Sittard werd hij overvallen door een hardnekkige ziekte, waardoor hij zijn studie afbrak. Terug in Eindhoven heeft hij zich in de archieven van Eindhoven verdiept en het resultaat van zijn studie in 1889 gepubliceerd: "Geschiedenis van Eindhoven deel 1 t/m deel 3, de stad van Kempenland naar voor het meestendeel onuitgegeven handschriften". Inmiddels hadden de paters Augustijnen zich in 1891 op klooster Mariënhage gevestigd. Louis trad in en legde zijn plechtige geloften af in 1895. Houben was een van de eerste paters, die als leraar op het gymnasium Augustinianum werkte; hij werd er uiteindelijk rector. Op 57 jarige leeftijd overleed hij en werd begraven op het kloosterkerkhof van Mariënhage.

L.G.A. Houben volgens de Eindhoven encyclopedie


Stichting Cultuurfonds L.G.A. Houben,
p/a Loon 7, 5581 VH Waalre
Kvk nummer 62122916.

Bankgegevens: Stichting Cultuurfonds L.G.A. Houben Waalre
rekening: NL29 INGB 0006 7243 14.