Zicht op Eindhoven

STRAATNAMEN EN STRAATNAAMGEVING
IN EINDHOVEN 1340-2021
door Jan Spoorenberg

Eindhoven 2013 (met latere aanvullingen)